Гендерна політика

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 № 1 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі”