Щодо оподаткування доходів, отриманих нерезидентами

Шановні платники податків!

Головне управління ДПС в Одеській області інформує, що 02.07.2021 року набули чинності норми Закону України від 03 червня 2021 року № 1525-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам» (далі – Закон № 1525).
Законом № 1525 встановлено, що іноземні компанії, які постачають резидентам електронні послуги, зобов’язані зареєструватися платниками податку на додану вартість за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн. грн. в рік. Нерезиденти складатимуть спрощену звітність в електронній формі державною або англійської мовою.
Водночас, згідно з Законом № 1525, від сплати ПДВ звільняються операції з дистанційного навчання через Інтернет, якщо ця мережа використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем. Також від ПДВ звільнено операції з постачання освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет з галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, якщо їхнє проведення та надання не потребує участі людини.
Законом № 1525, зокрема:
– виключено норму, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами зобов’язані сплачувати ПДВ за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за власний рахунок;
– визначено: для документів, що засвідчують факт постачання послуг складених в електронній формі, датою оформлення такого документу вважається дата складання такого електронного документу;
– визначено перелік електронних послуг;
– звільнено від оподаткування ПДВ постачання електронних послуг шляхом надання доступу до електронних освітніх (навчальних) ресурсів в рамках надання освітніх послуг;
– включено нерезидентів до переліку осіб, які реєструються платниками ПДВ;
– встановлено форму та визначено порядок надсилання податкового повідомлення нерезиденту та скарги на таке рішення;
– встановлено спрощену процедуру реєстрації платника ПДВ для постачальників – нерезидентів, яка може здійснюватися віддалено в електронній формі на спеціально розробленому веб – порталі;
– визначено правила податкового обліку з ПДВ для нерезидентів, що надають фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташовано на митній території України;
– звільнено від обов’язку нерезидента реєструвати податкові накладні;
– передбачено сплату податкового зобов’язання для нерезидента в іноземній валюті.
Також 01.01.2022 скасовується ПДВ при оплаті українськими компаніями послуг з виробництва або розповсюдження реклами за кордоном.