До уваги надавачів соціальних послуг!

З метою забезпечення надання соціальних послугособам, Великодолинська селищна рада інформує про наступне.
Відповідно до закону України «Про соціальні послуги» надавачі соціальних послуг мають бути включені до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 N 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг» визначені критерії, яким має відповідати надавач соціальних послуг. Відповідно до Порядку формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг підставою для включення відомостей про надавача соціальних послуг до Реєстру є поданий пакет документів передбачений п.25 та п.26 Порядку.
Для включення документів/відомостей до розділу “Надавачі соціальних послуг – юридичні особи та фізичні особи – підприємці” Реєстру юридична особа/фізична особа – підприємець надає суб’єкту реєстрації або центру надання адміністративних послуг за місцем реєстрації (для юридичних осіб) або за місцем проживання (для фізичних осіб – підприємців)наступні документи/відомості.
В обов’язковому порядку подається:
• заява надавача соціальних послуг за встановленою формою ;
• перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови і порядок отримання за встановленою формою;
• відомості про дату та результати здійсненого уповноваженими органами контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог, установлених законодавством про соціальні послуги (за наявності).
Крім вищевказаних документів, додатково, за бажанням, подаються:
• копії штатного розпису надавача соціальних послуг і трудових договорів з найманими працівниками;
• копії документів про освіту, свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності), атестацію, неформальне професійне навчання, фаховий рівень працівників;
• копії посадових інструкцій працівників;
• копії особистих медичних книжок працівників;
• довідку територіального органу ДПС про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
• копію документа, що підтверджує право власності на приміщення або на право користування приміщеннями, які будуть використовуватися для надання соціальних послуг;
• висновок фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, про відповідність приміщення ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”. У разі наявності у зазначеному висновку інформації про неможливість повністю пристосувати об’єкти надавача для потреб осіб з інвалідністю додатково подається інформація засновника (власника) надавача за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю про забезпечення розумного пристосування відповідних об’єктів згідно з частиною другою статті 27 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.
Юридичні особи/фізичні особи – підприємці, які надають соціальні послуги, що передбачають цілодобове перебування/проживання, нічне або денне перебування в приміщенні надавача соціальних послуг, зокрема з харчуванням (догляд, підтримане проживання, притулок тощо), соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово), та допоміжні соціальні послуги, додатково подають суб’єкту реєстрації копії:
• висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності приміщень санітарним нормам;
• декларації відповідності матеріально-технічної бази надавача соціальних послуг вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
• публічного звіту про діяльність з надання соціальних послуг та документів про результати оцінювання якості соціальних послуг (для надавачів з досвідом роботи у сфері надання соціальних послуг понад три роки);
• дозвільних документів на право організації харчування або договору із суб’єктом господарювання про надання послуг з організації харчування та дозвільних документів відповідних суб’єктів господарювання на право організації харчування (для надавачів соціальних послуг з догляду, притулку тощо, якими передбачено харчування);
• свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або договору із суб’єктом, який надає транспортні послуги, та відповідних дозвільних документів на право надання транспортних послуг (для надавачів соціальних послуг екстрено (кризово);
• договору із закладом охорони здоров’я або ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (для надавачів соціальних послуг з догляду особам із частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті, особам із захворюваннями, що потребують тривалого лікування, невиліковними захворюваннями, психічними та поведінковими розладами).