УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №89/2023

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 лютого 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 лютого 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності одночасно із затвердженням Верховною Радою України рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 лютого 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації» у порядку, визначеному частиною другою статті 5 Закону України «Про санкції».

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

22 лютого 2023 року

Введено в дію
Указом Президента України
від 22 лютого 2023 року № 89/2023

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 22 лютого 2023 року

Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації

Відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Підтримати внесені Національним банком України пропозиції щодо застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

2. Застосувати строком на 50 років секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до всіх банків, що зареєстровані / мають місцезнаходження в Російській Федерації, в тому числі центрального банку Російської Федерації, небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, професійних учасників фондового ринку, страхових компаній, інвестиційних фондів та інших установ, що зареєстровані / мають місцезнаходження в Російській Федерації, які надають фінансові послуги (далі — фінансові установи Російської Федерації):

1) зупинення операцій з активами, що належать фінансовим установам Російської Федерації;

2) заборона встановлення ділових відносин, у тому числі кореспондентських відносин, з фінансовими установами Російської Федерації;

3) заборона вчинення правочинів із фінансовими установами Російської Федерації;

4) заборона підтримання ділових відносин із фінансовими установами Російської Федерації, в тому числі кореспондентських відносин, у разі відсутності активів на рахунках таких установ;

5) заборона придбання цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінансові установи Російської Федерації, за винятком відчуження (в тому числі безоплатного) цінних паперів на користь держави Україна;

6) зупинення виконання економічних та фінансових зобовʼязань на користь фінансових установ Російської Федерації, в тому числі щодо перерахування дивідендів, процентів та інших виплат за залученими в Україну активами;

7) заборона здійснення інвестицій до / на користь фінансових установ Російської Федерації;

8) зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих фінансовими установами Російської Федерації;

9) заборона зарахування коштів на рахунки клієнтів — фізичних / юридичних осіб за переказами, ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих фінансовими установами Російської Федерації;

10) анулювання реєстрації та заборона здійснення Національним банком України реєстрації:

міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінансова установа Російської Федерації;

учасника міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінансова установа Російської Федерації;

учасника — фінансової установи Російської Федерації міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент України.

3. Заборонити фізичним та юридичним особам проводити операції (вчиняти дії), які призводять до порушення, уникнення запроваджених обмежень.

4. Кабінету Міністрів України разом зі Службою зовнішньої розвідки України, Службою безпеки України, Національним банком України та іншими державними органами відповідно до компетенції забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації, передбачених пунктами 2 і 3 цього рішення.

5. Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ